Văn phòng đại diện Opticon
 
 

Tin tức

Ứng Dụng Mã Vạch UV Trong Dự Án Phát Triển Đô Thị Thông Minh

Ứng Dụng Mã Vạch UV Trong Dự Án Phát Triển Đô Thị Thông Minh

Để hưởng ứng kế hoạch phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Đô Thị Thông Minh đầu tiên của cả nước, trước hết cần phải thay đổi quy trình...

Chi tiết

Giải Pháp Ứng Dụng Nhãn Điện Tử ESL Trong Bệnh Viện Thông Minh

Giải Pháp Ứng Dụng Nhãn Điện Tử ESL Trong Bệnh Viện Thông Minh

Một bệnh viện thông minh đòi hỏi phải có sự quản lý vật tư, thời gian xuất nhập viện của bệnh nhận một cách hiệu quả. Nhãn điện tử, hay được gọi...

Chi tiết

Giải Pháp Tổng Thể Ứng Dụng Mã Vạch trong Bệnh Viện Thông Minh (P2)

Giải Pháp Tổng Thể Ứng Dụng Mã Vạch trong Bệnh Viện Thông Minh (P2)

Ngoài việc nâng cao chất lượng chuyên môn để đáp ứng việc khám và điều trị hiệu quả cho bệnh nhân, các dịch vụ về chăm sóc bệnh nhân trong thời gian...

Chi tiết

Giải Pháp Tổng Thể Ứng Dụng Mã Vạch trong Bệnh Viện Thông Minh (P1)

Giải Pháp Tổng Thể Ứng Dụng Mã Vạch trong Bệnh Viện Thông Minh (P1)

Mã vạch đã chứng minh được hiệu quả của chúng trong phạm vi chăm sóc sức khoẻ như một phần cốt yếu của hệ thống thông tin tổng, nhận dạng bệnh nhân,...

Chi tiết

Máy quét mã vạch H-27 Máy quét mã vạch H-27 Máy quét mã vạch H-22 Máy quét mã vạch H-22 Máy quét mã vạch H-32 Máy quét mã vạch H-32 Máy quét mã vạch OPH-1005 Máy quét mã vạch OPH-1005 Máy quét mã vạch OPH-3001 Máy quét mã vạch OPH-3001 Máy quét mã vạch OPI-3601 Máy quét mã vạch OPI-3601 Máy đọc mã vạch OPR-2001 Máy đọc mã vạch OPR-2001 Máy đọc mã vạch OPR-3201 Máy đọc mã vạch OPR-3201 Máy đọc mã vạch OPL-6845R Máy đọc mã vạch OPL-6845R Máy quét mã vạch OPI-2201 Máy quét mã vạch OPI-2201 Máy quét mã vạch OPL-7836 Máy quét mã vạch OPL-7836 Máy quét mã vạch OPR-3001 Máy quét mã vạch OPR-3001 Máy đọc mã vạch C37 Máy đọc mã vạch C37 Máy đọc mã vạch M10 Máy đọc mã vạch M10 Máy quét mã vạch OPV-1001 Máy quét mã vạch OPV-1001 Máy quét mã vạch F-31 Máy quét mã vạch F-31 Máy quét mã vạch OPN-4000i Máy quét mã vạch OPN-4000i Máy quét mã vạch OPN-3002i Máy quét mã vạch OPN-3002i Máy quét mã vạch PX-20 Máy quét mã vạch PX-20