Opticon OPA-3201 USB Bluetooth dongle

USB Bluetooth sử dụng cho các dòng sản phẩm:

  • OPC-3301i
  • OPI-3301i
Thông Số Kỹ Thuật
  • Article number: 13840
  • Connection(s) : USB A
  • Communication : USB-HID
  • Wireless Communication: Bluetooth