Dokki CLK-1 Đế Sạc Cho Máy OPH-3001

Đế sạc cho các dòng máy : OPH-3001

*Lưu ý : sản phẩm không bao gồm máy đọc mã vạch OPH-3001

Single-bay USB docking station for Opticon OPH-3001, CLK-3001, OPH-3000, CLK-3000 and SMART (*1).

  • accommodates the OPH-3001
  • elegant design;
  • easy and simple to use;
  • single handed operation;
  • no additional drivers needed for the docking station.