Opticon 13224 Rechargeable battery

Pin sạc OPTICON 13224 Phù Hợp cho các dòng sản phẩm :

PX-36

H-32

Specifications

Li-Ion

1800mAh

3.7V

Country Of Origin: China