Opticon 12560 Rechargeable Battery

 

Pin sạc OPTICON 12560 Phù Hợp cho các dòng sản phẩm :

H21 models: H21 1D (alpha) / H21 1D (qwerty) / H21 2D (alpha) / H21 2D (qwerty)

H22 models: H22 1D (alpha) / H22 1D (qwerty) / H22 2D (alpha) / H22 2D (qwerty)

Specifications

Li-Ion

3060mAh

3,7V

Country Of Origin: China