Đế sạc CMT-30

CMT-30 là đế sạc gồm 30 khe cắm sạc hỗ trợ cho dòng sản phẩm Opticon OPN-2001, OPN-2002, OPN-2005 and OPN-2006

Đế sạc CMT-30

Thông Số Kỹ Thuật

Communication

  • USB connection

Dimensions (w x h x d)

452 x 295 x 295 mm / 17.8 x 11.61 x 11.65 in

Weight

6.4 kg / 14.11 lb

Case

ABS-HH

case color and surface

black, sand grain

warranty

12 months

 

Datasheet : DOKKi CMT-30
Quick Reference Guide : DOKKi CMT-30 Quick Reference Guide

 

DOWNLOADS

 

 

  • USB drivers installer
  • OPN-200X USB driver installer for Windows XP, Windows Vista & Windows 7. This driver is for 32-bit and 64-bit programs

 

  • Appload installer
  • 32-bit Windows application & operating system download software for Opticon devices
CMT-30 là đế sạc gồm 30 khe cắm sạc hỗ trợ cho dòng sản phẩm Opticon OPN-2001, OPN-2002, OPN-2005 and OPN-2006
Opticon
Manufactured by: Opticon
Model: Đế sạc CMT-30
Product ID: Đế sạc CMT-30
Máy quét mã vạch H-27 Máy quét mã vạch H-27 Máy quét mã vạch H-22 Máy quét mã vạch H-22 Máy quét mã vạch H-32 Máy quét mã vạch H-32 Máy quét mã vạch OPH-1005 Máy quét mã vạch OPH-1005 Máy quét mã vạch OPH-3001 Máy quét mã vạch OPH-3001 Máy quét mã vạch OPI-3601 Máy quét mã vạch OPI-3601 Máy đọc mã vạch OPR-2001 Máy đọc mã vạch OPR-2001 Máy đọc mã vạch OPR-3201 Máy đọc mã vạch OPR-3201 Máy đọc mã vạch OPL-6845R Máy đọc mã vạch OPL-6845R Máy quét mã vạch OPI-2201 Máy quét mã vạch OPI-2201 Máy quét mã vạch OPL-7836 Máy quét mã vạch OPL-7836 Máy quét mã vạch OPR-3001 Máy quét mã vạch OPR-3001 Máy đọc mã vạch C37 Máy đọc mã vạch C37 Máy đọc mã vạch M10 Máy đọc mã vạch M10 Máy quét mã vạch OPV-1001 Máy quét mã vạch OPV-1001 Máy quét mã vạch F-31 Máy quét mã vạch F-31 Máy quét mã vạch OPN-4000i Máy quét mã vạch OPN-4000i Máy quét mã vạch OPN-3002i Máy quét mã vạch OPN-3002i Máy quét mã vạch PX-20 Máy quét mã vạch PX-20