Đế sạc 9726

CRD-9726 là đế sạc kết nối cho máy quét mã vạch OPL9700

Đế sạc 9726

 

CRD-9726 là modem cung cấp một kết nối dial-up đáng tin cậy cho máy quét mã vạch OPL9700. Dữ liệu được truyền đến máy chủ từ xa bằng cáp modular.

Đặc tính kỹ thuật

Giao tiếp:

  • Tốc độ truyền thông: Baudrate 9600 bps - 56.0 kbps

Nguồn điện:

  • Điện áp yêu cầu: 6V

  • Pin Thời gian sạc: Tự động xác định

Thể chất:

  • Kích thước (WxHxD): 67,5 x 71,5 x 98,5 mm / 2.66 x 2.81 x 3.88

  • Trọng lượng: Ca. 75 g / 2.6 oz

  • Màu sắc: ABS, Navy

Quy định và an toàn:

  • Tuân thủ:  CE, FCC, VCCI, ES 203 021, ACTA TIA 968, Telecommunications business law, RoHS

Phụ kiện đi kèm:

  • Cáp điện thoại 3 m

  • Nguồn điện: 100-240V / 0.5A, 50/60 Hz, 6V / 2A

Bán riêng:

  • Cáp điện thoại 1,8 m

Tải tài liệu đặc tả kỹ thuật tại đây.

CRD-9726 là đế sạc kết nối cho máy quét mã vạch OPL9700
Opticon
Manufactured by: Opticon
Model: Đế sạc 9726
Product ID: Đế sạc 9726
Máy quét mã vạch H-27 Máy quét mã vạch H-27 Máy quét mã vạch H-22 Máy quét mã vạch H-22 Máy quét mã vạch H-32 Máy quét mã vạch H-32 Máy quét mã vạch OPH-1005 Máy quét mã vạch OPH-1005 Máy quét mã vạch OPH-3001 Máy quét mã vạch OPH-3001 Máy quét mã vạch OPI-3601 Máy quét mã vạch OPI-3601 Máy đọc mã vạch OPR-2001 Máy đọc mã vạch OPR-2001 Máy đọc mã vạch OPR-3201 Máy đọc mã vạch OPR-3201 Máy đọc mã vạch OPL-6845R Máy đọc mã vạch OPL-6845R Máy quét mã vạch OPI-2201 Máy quét mã vạch OPI-2201 Máy quét mã vạch OPL-7836 Máy quét mã vạch OPL-7836 Máy quét mã vạch OPR-3001 Máy quét mã vạch OPR-3001 Máy đọc mã vạch C37 Máy đọc mã vạch C37 Máy đọc mã vạch M10 Máy đọc mã vạch M10 Máy quét mã vạch OPV-1001 Máy quét mã vạch OPV-1001 Máy quét mã vạch F-31 Máy quét mã vạch F-31 Máy quét mã vạch OPN-4000i Máy quét mã vạch OPN-4000i Máy quét mã vạch OPN-3002i Máy quét mã vạch OPN-3002i Máy quét mã vạch PX-20 Máy quét mã vạch PX-20