Linh kiện máy quét mã vạch

OPTICON CRD-27 là đế dùng để sạc và truyền dữ liệu tương thích với máy quét mã vạch kiểm kho OPTICON H-27

Chi tiết

CRD3301 được sạc và giao tiếp thông qua đế sạc (Cradle), OPR3301 có 2 phiên bản là OPR3301 (laser) & OPI3301 (imager). Tất cả các thông tin đều được lưu trên OPR3301 và OPI3301 (Khi máy quét ngoài vùng phủ sóng của Bluetooth) và dữ liệu này được load lại ngay khi thiết bị được gắn vào đế sạc. Đế sạc này được nối với cổng USB, cổng RS232 và 1 adapter nguồn (100-240V/0.5A, 50/60 Hz, 6V/2A) tất cả các linh kiện này đều được đính kèm theo thiết bị

Chi tiết

CRD-1006 là đế sạc đi kèm hỗ trợ cho dòng máy OPH-1005 trong việc xạc pin cũng như truyền dữ liệu tới máy chủ. Đế được tranh bị 2 khe cắm xạc, một khe cắm trực tiếp thiết bị OPH-1005 và một khe cắm để xạc pin dự phòng. CRD-1006 hỗ trợ 2 kiểu kết nối đến máy chủ là RS232 và USB.

Chi tiết

CRD3101 được sạc và giao tiếp thông qua đế sạc (Cradle). Tất cả các thông tin đều được lưu trên OPR3101 (Khi máy quét ngoài vùng phủ sóng của Bluetooth) và dữ liệu này được load lại ngay khi thiết bị được gắn vào đế sạc. Đế sạc này được nối với cổng USB, cổng RS232 và 1 adapter nguồn (100-240V/0.5A, 50/60 Hz, 6V/2A) tất cả các linh kiện này đều được đính kèm theo thiết bị.

Chi tiết

Đế sạc cổng USB có thể sạc 4 máy OPH 3000 hoặc CLK 3000 cùng 1 lúc.

Chi tiết

CPN-30 là đế sạc gồm 30 khe cắm sạc hõ trợ cho dòng sản phẩm Opticon OPN3002i , OPN3002n , OPN4000i , OPN4000n

Chi tiết

CMT-30 là đế sạc gồm 30 khe cắm sạc hỗ trợ cho dòng sản phẩm Opticon OPN-2001, OPN-2002, OPN-2005 and OPN-2006

Chi tiết

CPN-6 là đế sạc gồm 6 khe cắm sạc hõ trợ cho dòng sản phẩm Opticon OPN3002i , OPN3002n , OPN4000i , OPN4000n

Chi tiết

CMT-6 là đế sạc gồm 6 khe cắm sạc hỗ trợ cho dòng sản phẩm Opticon OPN-2001, OPN-2002, OPN-2005 and OPN-2006

Chi tiết

OPTICON CRD-21 là đế dùng để sạc và truyền dữ liệu tương thích với máy quét mã vạch kiểm kho OPTICON H-21

Chi tiết

CRD-9726 là đế sạc kết nối cho máy quét mã vạch OPL9700

Chi tiết

Đế sạc CRD 9727 là cổng kết nối và truyền dữ liệu của OPL 9700

Chi tiết

CRD-1531 là đế sạc kết nối cho máy quét mã vạch DCL-153

Chi tiết

CRD9723RU1 là một đế sạc bao gồm 5 khe cắm sạc, được thiết kế dành riêng cho dòng máy thu thập dữ liệu OPL9700 và 1 khe cắm cho việc truyền dữ liệu. Ngoài chức năng sạc CRD-9723RU1hỗ trợ tải các dữ liệu được quét và cung cấp dữ liệu bên ngoài vào máy tính bằng cổng kết nối RS232 hoặc USB. CRD9723RU1 được trang bị IrDA cho phép truyền dữ liệu khi thiết bị được đặt lên đế sạc.

Chi tiết

CRD9723RU5 là một đế sạc bao gồm 5 khe cắm sạc và truyền dữ liệu, được thiết kế dành riêng cho dòng máy thu thập dữ liệu OPL9700 . Ngoài chức năng sạc CRD-9723RU5 hỗ trợ tải các dữ liệu được quét và cung cấp dữ liệu bên ngoài vào máy tính bằng cổng kết nối RS232 , USB và IrDA

Chi tiết

CRD2000RU10 là đế sạc gồm 10 khe cắm sạc hõ trợ cho dòng sản phẩm OPN2002. Đế sạc CRD2000RU10 hỗ trợ sạc pin và truyền dữ liệu khi thiết bị được gắn vào đế sạc. Đế sạc này được nối với cổng USB, cổng RS232 và 1 adapter nguồn (100-240V/0.5A, 50/60 Hz, 6V/2A) tất cả các linh kiện này đều được đính kèm theo thiết bị

Chi tiết

IRU1300 đế sạc cung cấp chức năng sạc pin và kết nối truyền dữ liệu cho dòng máy quét mã vạch PHL-1300 của Opticon.

Chi tiết

Đế sạc CRD7734 là đế sạc dành riêng cho dòng sản phẩm OPL7734. Nhiều máy đọc mã vạch có thể liên kết với nhau qua cùng 1 đế sạc. CRD7734 hỗ trợ kết nối thông qua IEEE 802.15.4, RS232 và cổng USB cho phép truyền dữ liệu khi thiết bị được đặt lên đế sạc.

Chi tiết

IRU-2700 là đế sạc dành cho máy quét PHL-2700. Cung cấp cả hai chức năng sạc và kết nối truyền thông cho máy quét.

Chi tiết

Đế sạc CRD9722 được thiết kế dành riêng cho dòng sản phẩm OPL9700 và PX35. CRD9722 hỗ trợ kết nối thông qua IrDA cho phép máy quét kết nối với CRD

Chi tiết

IRU-1320 là đế sạc dành cho dòng máy quét PHL-1300. Hỗ trợ sạc pin và truyền dữ liệu từ PHL-1300 tới máy chủ,sử dụng giao thức kết nối thông qua GSM và GPRS.

Chi tiết

Đế sạc và hỗ trợ kết nối cho các dòng máy quét mã vạch PHL-7xxx

Chi tiết

Đế sạc máy quét mã vạch CRD19 dùng để sạc và hỗ trợ truyền dữ liệu cho máy quét mã vạch kiểm kho H19.

Chi tiết

Đế sạc máy quét mã vạch CRD19E4 được dùng để sạc và hỗ trợ truyền dữ liệu từ máy quét mã vạch kiểm kho H19. Đế sạc CRD19E4 cho phép sạc và truyền dữ liệu 4 thiết bị H19 trên một lần.

Chi tiết

Đế sạc máy quét mã vạch H15 dùng để sạc và hỗ trợ truyền dữ liệu từ máy quét mã vạch kiểm kho H15. Đế sạc CRD15E4 này hỗ trợ sạc 4 thiết bị H15 mỗi lần sạc.

Chi tiết

OPTICON CRD13 + PS là đế dùng để sạc và truyền dữ liệu tương thích với máy quét mã vạch kiểm kho OPTICON H-13

Chi tiết

OPTICON CRD - 15 + PS là đế dùng để sạc và truyền dữ liệu tương thích với máy quét mã vạch kiểm kho OPTICON H-15

Chi tiết

CRD-1003 là phụ kiện để sạc pin và hỗ trợ kết nối cho dòng máy quét mã vạch OPH-1004

Chi tiết

CRD-1002 là phụ kiện để sạc pin và hỗ trợ kết nối cho dòng máy quét mã vach OPH-1003

Chi tiết

IRU-8000 là đế sạc hỗ trợ máy quét PHL-800, cung cấp chức năng sạc pin và tính năng giao tiếp, có 2 khe cắm sạc cho thiết bị PHL-8000 và pin dự phòng.

Chi tiết

OPTICON CRD13 + PS là đế dùng để sạc và truyền dữ liệu tương thích với máy quét mã vạch kiểm kho OPTICON H-13

Chi tiết

OPTICON CRD-1001 là đế dùng để sạc và truyền dữ liệu tương thích với máy quét mã vạch kiểm kho OPTICON OPH-1003

Chi tiết

Máy quét mã vạch | máy đọc mã vạch OPTICON H27 Máy quét mã vạch | máy đọc mã vạch OPTICON H27 Máy quét mã vạch | Máy kiểm kho OPTICON H22 Máy quét mã vạch | Máy kiểm kho OPTICON H22 Máy check mã vạch | Máy đọc mã vạch OPTICON H-32 Máy check mã vạch | Máy đọc mã vạch OPTICON H-32 Máy quét mã vạch | Máy đọc mã vạch OPTICON OPH-1005 Máy quét mã vạch | Máy đọc mã vạch OPTICON OPH-1005 Máy đọc mã vạch | Máy quét mã vạch OPTICON OPH-3001 Máy đọc mã vạch | Máy quét mã vạch OPTICON OPH-3001 Máy đọc mã vạch | Máy quét mã vạch OPTICON OPI-3601 Máy đọc mã vạch | Máy quét mã vạch OPTICON OPI-3601 Máy đọc mã vạch | Máy check mã vạch OPTICON OPR-2001 Máy đọc mã vạch | Máy check mã vạch OPTICON OPR-2001 Máy đọc mã vạch | Máy quét mã vạch OPTICON OPR-3201 Máy đọc mã vạch | Máy quét mã vạch OPTICON OPR-3201 Máy đọc mã vạch | Máy quét mã vạch OPTICON OPL-6845R Máy đọc mã vạch | Máy quét mã vạch OPTICON OPL-6845R Máy đọc mã vạch | Máy quét mã vạch OPTICON OPI-2201 Máy đọc mã vạch | Máy quét mã vạch OPTICON OPI-2201 Máy check mã vạch | Máy quét mã vạch OPTICON H28 Máy check mã vạch | Máy quét mã vạch OPTICON H28 Máy đọc mã vạch | Máy quét mã vạch OPTICON C37 Máy đọc mã vạch | Máy quét mã vạch OPTICON C37 Máy đọc mã vạch | Máy quét mã vạch OPTICON M10 Máy đọc mã vạch | Máy quét mã vạch OPTICON M10 Máy quét mã vạch | Máy đọc mã vạch OPTICON OPV-1001 Máy quét mã vạch | Máy đọc mã vạch OPTICON OPV-1001 Máy quét mã vạch | Máy check mã vạch OPTICON F-31 Máy quét mã vạch | Máy check mã vạch OPTICON F-31 Máy quét mã vạch | Máy kiểm kho không dây OPN-4000i Máy quét mã vạch | Máy kiểm kho không dây OPN-4000i Máy quét mã vạch | Máy kiểm kho Wifi OPTICON OPN-3002i Máy quét mã vạch | Máy kiểm kho Wifi OPTICON OPN-3002i Máy quét mã vạch | Máy kiểm kho Bluetooth Wifi OPTICON  PX-20 Máy quét mã vạch | Máy kiểm kho Bluetooth Wifi OPTICON PX-20