Logistics

Logistics đóng góp quan trọng vào quá trình phân phối hàng hoá từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng và là cầu nối thương mại toàn cầu. Hoạt động logistics ngày nay không chỉ gắn liền với hoạt động kho vận, giao nhận vận tải, mà còn lên kế hoạch, sắp xếp dòng chảy nguyên, vật liệu từ nhà cung ứng đến nhà sản xuất, sau đó luân chuyển hàng hóa từ khâu sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng, tạo nên sự liên thông trong toàn xã hội theo những phương án tối ưu hóa, giảm chi phí luân chuyển và lưu kho. Opticon hiểu rằng một trong những cách tốt nhất để tối đa hóa giá trị của giao thông vận tải là sử dụng công nghệ quét mã vạch.

Logistics

Hệ thống Quản lý kho (WMS)

Hệ thống quản lý kho (WMS) là một thành phần không thể thiếu cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Tính chính xác, nhanh chóng và đánh giá tổng quan của hệ thống kho sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh cũng như tiếp cận khách hàng.

 Chi tiết

Dịch vụ vận chuyển

Lĩnh vực vận chuyển là một bộ phận không thể thiếu trong một luồng của sản phẩm. Đây là bộ phận kết nối giữa khách hàng và doanh nghiệp với nhiệm vụ giao sản phẩm. Bên cạnh đó, đây cũng là bộ phận truyền thông giữa hàng hóa với bộ phận hậu cần và quản lý kho. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả và nhanh chóng những công việc này không phải là một điều dễ dàng.

 Chi tiết

Máy quét mã vạch H-27 | máy quét mã vạch Máy quét mã vạch H-22 | máy quét mã vạch Máy quét mã vạch H-21 | máy quét mã vạch Máy quét mã vạch H-32 | máy quét mã vạch Máy quét mã vạch OPH-1005 | máy quét mã vạch Máy quét mã vạch OPH-3001 | máy quét mã vạch Máy quét mã vạch OPN-2006 | máy quét mã vạch Máy quét mã vạch L50-C | máy quét mã vạch Máy quét mã vạch L50-X | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch OPI-3601 | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch OPR-2001 | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch OPR-3201 | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch OPL-6845R | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch OPI-2201 | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch OPL-7836 | máy quét mã vạch Máy quét mã vạch OPR-3001 | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch C37 | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch M10 | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch OPV-1001 | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch F-31 | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch OPN-4000i | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch OPN-3002i | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch PX-20 | máy quét mã vạch