Đế sạc IRU-2700

IRU-2700 là đế sạc dành cho máy quét PHL-2700. Cung cấp cả hai chức năng sạc và kết nối truyền thông cho máy quét.

Đế sạc IRU-2700

IRU-2700 cung cấp giao thức IrDA để truyền dữ liệu từ máy PHL-2700 vào đế sạc. IRU-2700 cung cấp chế độ 2 kết nối truyền thông với máy chủ đó là thông qua cổng RS232 hoặc cổng RS485. Khả năng tạo một mạng lưới lên tới 30 Cradle cho một máy chủ điều khiển.

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Truyền thông:

 • RS232: Baudrate 1200 bps - 115.2 kbps, half duplex RS232, D Sub 9P F connector

 • RS485: Half duplex RS485, 6 pins modular plug connector

Nguồn điện:

 • Yêu cầu: 5V

 • Thời gian xạc pin: Ca. 8 hours

Tiêu chuẩn môi trường:

 • Nhiệt độ khi hoạt động: 0 to 40 oC / 32 to 104 oF

 • Nhiệt độ khi lưu trữ: -20 to 60 oC / -4 to 140 oF

 • Độ ẩm khi hoạt động: 30 - 85% (non-condensing)

 • Độ ẩm khi lưu trữ: 30 - 90% (non-condensing)

Đặc điểm vật lý:

 • Kích thước (w x h x d): 90 x 81 x 150 mm / 3.54 x 3.19 x 5.91 in

 • Trọng lượng: Ca. 250 g / 8.8 oz

 • Case: ABS, Grey

Tiêu chuẩn an toàn:

 • Tuân thủ các tiêu chuẩn: EN 55022, EN 55024

Phụ kiện đi kèm:

 • RS232 cable

 • RS485 cable

 • Power supply 230V/4.5A, 50 Hz, 9V/0.5A

Tải tài liệu đặc tả kỹ thuật TẠI ĐÂY.

IRU-2700 là đế sạc dành cho máy quét PHL-2700. Cung cấp cả hai chức năng sạc và kết nối truyền thông cho máy quét.
Opticon
Manufactured by: Opticon
Model: Đế sạc IRU-2700
Product ID: Đế sạc IRU-2700
Máy quét mã vạch H-27 | máy quét mã vạch Máy quét mã vạch H-22 | máy quét mã vạch Máy quét mã vạch H-21 | máy quét mã vạch Máy quét mã vạch H-32 | máy quét mã vạch Máy quét mã vạch OPH-1005 | máy quét mã vạch Máy quét mã vạch OPH-3001 | máy quét mã vạch Máy quét mã vạch OPN-2006 | máy quét mã vạch Máy quét mã vạch L50-C | máy quét mã vạch Máy quét mã vạch L50-X | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch OPI-3601 | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch OPR-2001 | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch OPR-3201 | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch OPL-6845R | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch OPI-2201 | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch OPL-7836 | máy quét mã vạch Máy quét mã vạch OPR-3001 | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch C37 | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch M10 | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch OPV-1001 | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch F-31 | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch OPN-4000i | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch OPN-3002i | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch PX-20 | máy quét mã vạch