Nhằm giới thiệu khả năng và lợi ích của việc áp dụng Mã số mã vạch GS1 và tiêu chuẩn hóa trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh, chống hàng giả và xác định nguồn gốc hàng hóa, GS1 Việt Nam – Đơn vị thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng, phối hợp cùng công ty OPTICON tổ chức “ Hội thảo Giải pháp và ứng dụng mã vạch trong kinh doanh sản xuất” .

 

\"\"

 

 

Thời gian: từ 7h30 , Thứ ba ngày 22/8/2017

Địa điểm:  Khách sạn Sen Việt – 33 Cao Thắng, P. 2, Q. 3, TP.Hồ Chí Minh

Nội dung: Mã số mã vạch GS1 và tiêu chuẩn hóa trong công tác quản lý, sản xuất, kinh doanh, chống hàng giả và xác định nguồn gốc hàng hóa.

Giới thiệu về MSMV (mã số mã vạch), lợi ích và các lĩnh vực áp dụng MSMV

Các quy định, pháp quy liên quan việc quản lý, cấp, sử dụng MSMV

Thủ tục đăng ký MSMV

Giải pháp quảng bá và truy vấn thông tin sản phẩm đến người tiêu dùng thông qua MSMV

Giải pháp và ứng dụng mã vạch trong kinh doanh sản xuất

– Chính quyền điện tử

– Ngành hàng bán lẻ

– Quy hoạch thông minh

Y tế

Giáo dục

Giao thông

Logistics

Miễn phí tham dự

Qúy Doanh nghiệp/ Tổ chức quan tâm xin truy cập link đăng ký: https://ticketbox.vn/event/hoi-thao-ve-ung-dung-ma-so-ma-vach-trong-kinh-doanh-san-xuat-66333/42410

Máy quét mã vạch H-27 | máy quét mã vạch Máy quét mã vạch H-22 | máy quét mã vạch Máy quét mã vạch H-21 | máy quét mã vạch Máy quét mã vạch H-32 | máy quét mã vạch Máy quét mã vạch OPH-1005 | máy quét mã vạch Máy quét mã vạch OPH-3001 | máy quét mã vạch Máy quét mã vạch OPN-2006 | máy quét mã vạch Máy quét mã vạch L50-C | máy quét mã vạch Máy quét mã vạch L50-X | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch OPI-3601 | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch OPR-2001 | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch OPR-3201 | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch OPL-6845R | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch OPI-2201 | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch OPL-7836 | máy quét mã vạch Máy quét mã vạch OPR-3001 | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch C37 | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch M10 | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch OPV-1001 | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch F-31 | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch OPN-4000i | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch OPN-3002i | máy quét mã vạch Máy đọc mã vạch PX-20 | máy quét mã vạch